Kajipurba's Tech - Driven By Kajipurba.

Smarthet på topp

En del människor är smarta och andra inte. En del välja bra beslut och tar dom som det skall tas medan andra inte göra det. Frågan är vad är du för personlighet? Är en en smart människa eller är du en person som tar dåliga beslut? Ja det är frågan och jag tror hela tiden att man bör se till att vara så smart som det bara går för att klara av livet och klara av att göra mer för alla andra. Detta kan göra att man då klarar av fler saker och samtidigt också kan göra något som alla ...