Kajipurba's Tech - Driven By Kajipurba.

Smarthet på topp

Posted Oct. 25, 2016, 9:52 p.m. By kajipurba Tags: Personlighet

En del människor är smarta och andra inte. En del välja bra beslut och tar dom som det skall tas medan andra inte göra det. Frågan är vad är du för personlighet? Är en en smart människa eller är du en person som tar dåliga beslut? Ja det är frågan och jag tror hela tiden att man bör se till att vara så smart som det bara går för att klara av livet och klara av att göra mer för alla andra. Detta kan göra att man då klarar av fler saker och samtidigt också kan göra något som alla andra också kan njuta av. Men om man kanske inte är så bra på att ta sådana beslut som leder till framgång och kanske man inte är så smart så finns det lösningar.

Använd Smarter Marketing

Precis som under rubriken lyder så kan man se till att ta hjälpa av andra smarta människor för att ta sina bra beslut och detta kan leda till att man mår bättre och blir lyckligare i livet, just för att man klarar av att göra mer saker för alla andra. Men jag tror hela tiden att man skall kunna göra något nytt och detta handlar om att känna av och klara av saker som man annars kanske inte hade gjort. Ja, man skall se till att få gjort just det man vill få gjort och se till att göra det som krävs så att man också kan få till det där perfekta resultat i form av ett bra beslut som sedan kan leda en till att njuta mer i vinter som nu kommer. Ja det handlar om att ha sin smarthet på topp eller om inte annat ta in någon annans smarthet så att det i slutändan blir bra för alla som är inblandade med.