Kajipurba's Tech - Driven By Kajipurba.

Pontifikat

Posted Jan. 23, 2016, 10:18 p.m. By kajipurba

Under tidens gång har det funnits 265 påvar, varav den första påstås ha varit Jesu Apostel Petrus, men det finns inte direkt något konkret bevis för detta. Och den senaste är Benedictus XVI som innehar ämbetet. Pius IX (1792 - 1878, påve 1846 - 1878) var den första påven som blev fotograferad, men det sägs att han var skeptisk till fotografikonsten, och han frågade fotografen flera gånger om det inte var något demoniskt fuffens som framställde bilderna. Han var också påve då kyrkstaten (vatikanstaten idag) förlorade sin makt under Italiens enande, då kyrkstaten försvann. Pius XI undertecknade 1929 Lateranfördraget, vilket gav liv åt Vatikanstaten.